OVK – obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter

OVK är en lagstadgad kontroll. Den utförs var tredje år i punkthusen och vart sjätte år i tågvagnarna.

Företaget som utför OVK:n heter Aircano. Med start under vecka 38 kommer de att avisera i respektive brevlåda när de behöver komma in i lägenheten. Kan du inte vara hemma – häng nyckeln i servicecylindern.

Aircano behöver tillgång till ventilationsdon på väggar och till de fönster som har ventiler och det är därför viktigt att de är tillgängliga. De behöver även komma åt ventilationsdonet i klädkammaren – plocka undan om det står saker i vägen.

I samband med OVK:n rengörs även ventilationssystemet.

Nya parkeringsmöjligheter

Då styrelsen fått flera anmärkningar på att parkeringsplatserna inte räcker till har följande gjorts:

  • 5 nya platser har målats upp, ovanpå garaget. För dig med p-tillstånd för obokad plats.
  • PÅ PROV får man parkera på gästparkeringarna, utan att betala, om man har ett p-tillstånd för obokad plats, mellan 23:00 – 07:00. Detta gör vi alltså på prov för att se hur det fungerar.

Råttbekämpning

Vi har fortsatt problem med råttor. Föreningen samarbetar med Anticimex för att få bukt med det. Vi jobbar på flera spår; fällor i avloppet och utomhus samt utläggning av gift i husgrunden.

ALLA måste hjälpa till genom att:

  • INTE mata fåglar, fågelmatare kommer att plockas bort löpande
  • INTE förvara fågelfrö eller andra livsmedel som råttor gillar, i lägenhetsförråd eller på balkongen
  • INTE odla grönsaker
  • INTE ha fågelbad, fågelbaden kommer att plockas bort löpande
  • INTE kasta matavfall i papperskorgar, bland trädgårdsavfallet eller någon annanstans där det inte hör hemma
  • INTE ställa upp dörren i entrén