Underhållsarbetet på bredbandsanslutningen 7 oktober

Stockholms Stadsnät kommer att göra ett underhållsarbete på en fiberförbindelse
som kommer påverka ert bredband.

Underhållsarbetet kommer att utföras 10.00-12.00 den 7 oktober.

Arbetet innebär inte ett långt avbrott under hela tidsintervallen utan ett kort avbrott på några minuter för era boenden!

Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Nya parkeringsmöjligheter

Då styrelsen fått flera anmärkningar på att parkeringsplatserna inte räcker till har följande gjorts:

  • 5 nya platser har målats upp, ovanpå garaget. För dig med p-tillstånd för obokad plats.
  • PÅ PROV får man parkera på gästparkeringarna, utan att betala, om man har ett p-tillstånd för obokad plats, mellan 23:00 – 07:00. Detta gör vi alltså på prov för att se hur det fungerar.

Råttbekämpning

Vi har fortsatt problem med råttor. Föreningen samarbetar med Anticimex för att få bukt med det. Vi jobbar på flera spår; fällor i avloppet och utomhus samt utläggning av gift i husgrunden.

ALLA måste hjälpa till genom att:

  • INTE mata fåglar, fågelmatare kommer att plockas bort löpande
  • INTE förvara fågelfrö eller andra livsmedel som råttor gillar, i lägenhetsförråd eller på balkongen
  • INTE odla grönsaker
  • INTE ha fågelbad, fågelbaden kommer att plockas bort löpande
  • INTE kasta matavfall i papperskorgar, bland trädgårdsavfallet eller någon annanstans där det inte hör hemma
  • INTE ställa upp dörren i entrén