Extra förråd

I föreningen finns ett antal extra förråd. De ligger under Ormingeringen 5 och 19 och kostar 200:-/månad. Är du intresserad av att ställa dig i kön till ett extra förråd – skicka ett mail till: info.brfsmaragden@gmail.com

Föremål ska förvaras inne i förråden. Föremål som placerats utanför förrådet rensas löpande bort och kastas, utan föregående avisering.

Mat och fågelfrö får INTE förvaras i förråden – detta för att inte dra till sig råttor.

Har du inte tillgång till mail: kontakta Lena Nöjd, 0767 – 120 401.