Individuell mätning av el

Du har inget eget abonnemang på elen. Föreningen innehar abonnemanget och väljer leverantör. Elen debiteras kvartalsvis i efterskott tillsammans med avgiftsavierna. Det innebär att du slipper betala elnätsavgiften.