Köpa lägenhet

Frågor och svar vid köp av bostadsrätt i Brf Smaragden

1. Hur många lägenheter finns det i föreningen?
384 st

2. Finns det hyresrätter i föreningen?
Nej

3 .Vem sköter ekonomisk och teknisk förvaltning?
Ekonomisk förvaltning sköts av Simpleko i Uppsala.
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel sköts av HSB Stockholm.

4. Till vem skickas köpeavtal och ansökan om medlemskap föreningen?
overlatelser.brfsmaragden@gmail.com

5. Vad innebär det att brf Smaragden är en HSB-förening?
Det innebär att föreningen är medlem i HSB stockholm och att alla som förvärvar en bostadsrätt i brf Smaragden måste vara medlemmar i HSB Stockholm.
Läs mer »

6. Tar föreningen ut överlåtelseavgift/pantsättningsavgift?
Ja, avgifterna tas ut av köparen.

7. Accepterar föreningen juridisk person som ägare?
Nej

8. Har föreningen några krav på hur ägarförhållandena ska se ut?
Ja, endast boende i lägenheten får äga den.

9. Får inflyttning ske på tillträdesdagen om medlemskapet inte beviljats?
Nej, inflyttning i lägenhet får inte ske före det att medlemskap beviljats.

10. Vilken sorts uppvärmning har föreningen?
Fjärrvärme.

11. Har föreningen kabel-TV?
Ja, vi har avtal med Telenor. Läs mer »

12. Finns det bredband?
Ja, bredbandsanslutning från Stockholms stadsnät ingår i månadsavgiften. Router köper du själv. Läs mer >>

13. Finns det garage att hyra för de som bor i föreningen?
Ja, vi har 42 st garage, i dagsläget är samtliga uthyrda.
Föreningens parkering.brfsmaragden@gmail.com har en kölista som intresserade kan anmäla sig till.

14. Finns det parkeringsplatser att hyra för de som bor i föreningen?
Ja, det finns 140 st p-platser med elstolpar.

Även elstolparna bokas hos trafik- och parkeringsansvarig. Utöver garage, plats med elbilsladdning och p-platser med slstolpe finns det ett antal fria P-platser som de boende får disponera i mån av plats. För att få parkera i garage, på förhyrd P-plats och på så kallad fri P-plats behövs ett parkeringstillstånd. Skicka ett mail till parkering.brfsmaragden@gmail.com

Parkeringstillståndet får du genom att kontakta parkering.brfsmaragden@gmail.com i föreningen. Ingen bostadsrättsinnehavare får ha fler än 2 st P-tillstånd.

15. Finns det möjlighet att hyra plats i MC-förråd?
Ja det finns 12 st platser att hyra för MC/mopeder. Samtliga platser är idag uthyrda men det finns en kölista hos föreningens trafik- och parkeringsansvarige. Skicka ett mail till parkering.brfsmaragden@gmail.com