Överlåtelser

Överlåtelser
Överlåtelser skickas till:
overlatelser.brfsmaragden@gmail.com
Kontaktperson i styrelsen är Yvonne Borg, 0706433053.

Föreningen genomför an avflyttningssyn. Den bokas av föreningens förvaltare med säljaren då vi fått överlåtelsehandlingarna.

Räkna med 1 månads handläggningstid.

Pantförskrivningar – ej i samband med försäljning.
Pantförskrivningar skickas till:
RB Fastighetsägare AB
Box 307
751 05 Uppsala

Pantförskrivningen skrivs på, registreras och skickas tillbaka till banken.

KONTAKT
För boende:
018-66 01 60, telefontid måndag-fredag 9.00–12.00
rbfast.hyror@riksbyggen.se

För mäklare:
018-66 01 94, telefontid måndag-fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00, eller rbfast.brf@riksbyggen.se