Pantförskrivningar – ej i samband med överlåtelse

Pantförskrivningar skickas till:
Simpleko
Box 307
751 05 Uppsala

Pantföreskrivningen skrivs på, registreras och skickas tillbaka till banken.

Behöver du tala med dem i samband med överlåtelsen/pantförskrivningen når du dem på telefon: 018-66 01 60, måndag-fredag 09.00–12.00. eller via e-post till brf@simpleco.se.