Källsortering – sophantering

Sorteringsguide A-Ö, läs om hur du ska sortera (PDF)

Sophämtningskostnaderna är betydande. Föreningen debiteras straffavgifter varje gång något ligger på fel plats eller kartonger inte är brutna.

Hushållssopor
Vid Ormingeringen 1-6 finns kärlen mitt emot sophuset. Vid Ormingeringen 11-12 finns kärlen vid parkeringen. Vid Ormingeringen 18-22 på parkeringen samt utanför sophuset vid Ormingeringen 26-27. Knyt alltid åt påsen med hushållssopor.

Kompost
Kompost för hushållsavfall finns vid Ormingeringen 22 samt 26b.

Källsortering
I Brf Smaragden har vi 3 sophus som är inredda för källsortering. Dessa finns vid Ormingeringen 1-7, 18-22 samt på kortsidan av Ormingeringen 26.

Här finns separata behållare för metall, kartong, wellpapp, hårdplast samt pappersförpackningar. Titta på anslagen var du skall lägga respektive sopor.
OBS! Kartonger skall givetvis inte ställas hela och uppfällda i soprummet. Ett TV-emballage fyller hela vagnkorgen.

De cellplastbitar som finns i många emballage skall placeras i grovsoprummet.

Elsopor
Vi har separata rum för elapparater/elektronik. Här ställer du kyl/frysskåp, spisar, disk- och tvättmaskiner, datorer, bildskärmar, skrivare, TV och radio, belysningsarmaturer, dammsugare m m. I stort sett allt som har sladd. Vi sorterar lampor och lysrör i särskilda behållare. Här finns även batteriholkar för alla typer av batterier.

Grovsopor
Vi har också 2 grovsoprum för normala grovsopor.
I grovsoprummen får du inte ställa byggavfall (kommunal förordning), typ väggdelar, golvmaterial eller badkar.

Brott mot dessa föreskrifter kan polisanmälas!

Detsamma gäller om boende lånar ut sin låsbricka till personer utanför föreningen för att dessa skall kunna avyttra sina sopor hos oss!

Grovsoprummen är öppna 06:00 till 22:00.

Byggavfall tas emot av Suez vid Kovikstippen.
Sopor från fritidshus får inte lämnas i föreningens soprum/tunnor.

Soprum
Miljöfarligt avfall
I våra soprum får du inte heller ställa målarburkar, bildelar, bilbatterier, flaskor med olika lösningsmedel etc. Dessa lämnar du enkelt och avgiftsfritt hos Boo återvinningscentral.
Eller till Nacka kommuns mobila insamling av farligt avfall. Här kan du läsa mer om insamlingen samt hitta turlistan:
Mobil insamling av farligt avfall

Glas
Glas-igloos för ofärgat och färgat glas finns på flera platser inom Brf Smaragdens område, i anslutning till parkeringsplatserna.