Felanmälan

HSB Stockholm har hand om vår fastighetsskötsel.

Felanmälan till Servicecenter:
Via telefon: 010-442 11 00
Måndag – onsdag samt fredag 08:00-16:30.
Torsdag 08:00-18:00.

Felanmälan online: felanmalan.hsb.se

Jour: 08 – 695 00 00

Du kan följa ditt ärende via HSB-portalen: www.hsb.se/stockholm

Byte av huvudsäkring
Kontakta husombudet eller någon i styrelsen som har nyckel till proppskåpet i entrén. Ring endast i nödfall till jourmontör för proppbyte såsom sena kvällar och nätter, det kostar ca. 2000 kr.

Jourmontör
Förvissa dig om att det är absolut nödvändigt innan du ringer till Jourmontör. Skulle det visa sig i efterhand att jourmontör inte behövdes kan du själv få betala kostnaden.