Målning av p-rutor på parkeringsdäcket 27 april

Nu är det dags att måla p-rutor på parkeringsdäcket, ovanpå garaget. Detta kommer att innebära att ni under en dag, den 27:e april, inte kan parkera på dessa platser.

Arbetet startar kl 08.00 och beräknas vara färdigt kl 17.00 och under den tiden måste samtliga bilar vara borta.

Torktiden är kort, så efter att arbetet är klart går det bra att återigen parkera på era platser.

Alternativa parkeringsplatser är under denna dag; vändplanen nedanför Ormingeringen 12, trottoarerna, gästparkeringarna, inne på gårdarna. Bommarna vid ormingeringen 1-6,8-9 samt 10-11 låses upp em 26 april och låses på morgonen 28 april.

Q-park är informerade om att de inte ska bötfälla.

Som ni säkert förstår är detta arbete väderberoende så vid mycket regn så blir vi tvungna att ställa in och så bokar vi en ny tid.

Frågor besvaras av:
Jacob Gerle, Dipart
076-0036003

Nu startar garagerenoveringen

Senast torsdag 30 april 12:00 ska garaget samt platserna ovanpå vara tömda.

Samtliga med garageplats eller plats med elstolpe ovanpå garaget kommer att få information om en tillfällig plats i sin brevlåda.

De tillfälliga platserna är endast till för dem som fått en sådan anvisad – i övrigt gäller ordinarie parkeringsregler.

Under renoveringsperioden kan man parkera på gästparkeringen vid Ormingeringen 9 utan att betala – om man har ett giltigt p-tillstånd.

Under den här perioden kommer det självklart bli trångt och rörigt så vi vädjar till samtliga att visa hänsyn mot varandra och även informera besökande om att det är ont om parkeringsplatser.

Har du frågor– skicka ett mail till: info@brfsmaragden.se

Styrelsen Brf Smaragden