Ansvarsområden

Ansvarsområden
Ekonomi Lena Nöjd 0767 – 120 401 22
Överlåtelser Yvonne Borg 070 – 643 30 53 22
Fastighet Yvonne Borg 070 – 643 30 53 22
Mark Mai Eklind 0707 – 453 755 1
Boende Ulla Svanberg 0768 – 211 850 14B
Nycklar nycklar.brfsmaragden@gmail.com
Trafik parkering.brfsmaragden@gmail.com
Studier Lena Nöjd 0767 – 120 401 22

Ekonomi
Ekonomiansvarig har ansvaret för det löpande ekonomiska arbetet samt juridiska frågor och avtalsfrågor.

Fastighet
Fastighetsansvarig är ansvarig för förvaltningen av fastigheterna.

Mark
Markansvarig är ansvarig för föreningens yttre miljö.

Information
Informationsgruppen har ansvar för all information, både intern och extern.

Boende
Boendeansvarig ansvarar för kontakterna med de boende i Brf Smaragden.

Trafik
Trafik och parkeringsansvarig ansvarar för alla trafik- och parkeringsfrågor inom Brf Smaragdens område.

Studier
Föreningens studieansvarige ansvarar för utbildningen av styrelseledamöter och övrig studieverksamhet inom föreningen.