Styrelse och valberedning

Styrelsen

Styrelsen är det organ som mellan föreningsstämmorna ansvarar för den löpande verksamheten.

Till styrelsens hjälp finns en teknisk förvaltning – HSB Stockholm – och en ekonomisk förvaltning – Simpleko.

Styrelsen sammanträder andra torsdagen i varje månad utom under juli månad.
Du kan kontakta styrelsen via mail eller telefon.

Vill du lämna ett skriftligt meddelande finns det en brevlåda vid trappan ner till källaren under tvättstugan Ormingeringen 15.

Styrelsens mailadress är info.brfsmaragden@gmail.com.

Styrelsen 2021-2022
Roll Namn Telefonnummer Husnummer
Ordförande Yvonne Borg 0706 – 433 053 22
Kassör och adjungerad styrelseledamot Natalie Kols 2
Ledamot Rafal Hadi 20
Ledamot Mai Eklind 0707 – 453 755 1
Ledamot Bosse Persson 070 – 972 8563 25B
Ledamot Stefan Nyberg 070 – 928 0737 2
Ledamot Georgios Katsikiotis 070 – 431 90 51 10A
Ledamot Göran Edholm 070 – 478 08 75 2
Ledamot Kenneth Sjöstedt 072 – 310 91 19 10C
HSB-representant Annika Holmberg 070 – 749 21 32

Valberedningen

Valberedningen skall inför föreningsstämman ta fram namnförslag på personer som skall väljas på den kommande stämman.

För att få ett så brett underlag som möjligt är det viktigt att alla boende i föreningen försöker att hjälpa till med namnförslag på personer som kan vara intresserade att deltaga i styrelsearbetet.

Valberedningen inför 2022 års föreningsstämma
Namn Telefonnummer Husnummer
Barbro Odén 073 569 94 41 25 A
Hamid Tajik 070 7499447 9 B
Abbas Salman 070 022 31 22 20