Vinterförvaring av cyklar

Det finns fortfarande mycket cyklar kvar utomhus. För att underlätta snöröjningen – ställ in din cykel för vinterförvaring. Föreningen tar inget ansvar för cyklar eller mopeder som skadas vid snöröjningen.

Kontakta Mai Eklind, 0707 – 453 755, för förvaring i källaren under Ormingeringen 5.

Kontakta Yvonne Borg, 070 – 6433 053, för förvaring i källaren under Ormingeringen 19.

Sandning

Vi har ett något pendlande väder framför oss, där vi har plusgrader på dagarna som sedan går ner kring nollgrader/minusgrader på nätter och tidiga morgnar.

Därför kommer vi att under slutet på denna vecka att utföra en lättare grundsandning.

Detta lager då kan ligga som ett stöd (halkstopp) när det är fuktigt och fryser på under kortare perioder, samt bildar underlag till kommande sandningar och snöskottningar.