OVK-besiktning

Med start under september kommer OVK-besiktning att genomföras. Företaget AB Franska bukten har fått uppdraget.

Ventilationen i lägenheterna kommer att kontrolleras och luftflödet mätas i samtliga rum. Det beräknas ta ungefär 10 minuter.

Franska bukten behöver tillgång till ventilationsdon på väggar och till de fönster som har ventiler och det är därför viktigt att de är tillgängliga.

Franska bukten aviserar en vecka innan de behöver tillträde till lägenheten. Ni kan antingen lämna nyckeln i servicetuben i dörren eller vara hemma vid kontrolltillfället.

 

Besök: 299