Brf Smaragden ställer sig bakom HUSKURAGE – en policy vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

Vid oro för våld och av omtanke ber vi er:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Läs mer om HUSKURAGE här.