Checklista för dig som flyttar från brf Smaragden

TV-boxen, kort, kablar samt fjärrkontroll ska skickas tillbaka till Tele 2 – kontakta dem för retur:
Kundservice: 90 222, Vardagar 8 – 19.

Nycklar som ska överlämnas till köparen:
 Portnyckel, om inte samma som till lägenheten, samt lägenhetsnycklar.
 Nycklar till lägenhetsförrådets dörr
 Låsbricka till tvättstuga/källsorteringshus

Nyckel till extra förråd lämnas i brevlådan vid tvättstugan Ormingeringen 15, bifoga info om vem som lämnat det.

Har du nyckel till bastu eller cykelförråd?
Kontakta nyckelansvarig via: nycklar.brfsmaragden@gmail.com
 Nyckel till bastu
 Nyckel till cykelförråd

Parabol och altan
 Parabol eller altan ska monteras ned vid avflyttning. Alternativt ska ett nytt avtal skrivas med köparen. Skicka ett mail till: info.brfsmaragden@gmail.com för nytt avtal.

Parkering
P-tillstånd samt ev nyckel till elstolpe eller mc-förråd lämnas i brevlådan vid tvättstugan Ormingeringen 15, bifoga info om vem som lämnat det.
Om du haft garage – kontakta parkeringsansvarig via parkering.brfsmaragden@gmail.com för återlämnande av nycklar samt för att återfå depositionen.

Eventuell debitering för extraförråd, parkeringsplats eller garageplats avslutas automatiskt när bostadsrätten överlåts, dvs ingen uppsägning behöver göras.

El
Ingen uppsägning behöver göras då det är föreningen som har abonnemanget.

Frågor?
Skicka ett mail till: info.brfsmaragden@gmail.com