VARNING!

Då ett rån har begåtts mot en av våra boende i hemmet, har polisen bett styrelsen gå ut med en varning. Rånet begicks av personer utklädda till poliser och de kom över en större summa pengar.

Var kritisk när du blir kontaktad av okända personer, tveka inte att stänga dörren eller lägga på luren om du känner oro.

Är personen polis – be om polislegitimation.

Släpp inte in okända personer i ditt hem innan du fått kontrollera att personerna är de som de utger sig för att vara.

Inga seriösa företag som besöker dig hemma kräver betalning på plats. Be om en faktura.

Om du drabbas – polisanmäl och ta stöd av personer i din närhet.

Montering av lägenhetsgivare

Med start 28 september kommer lägenhetsgivare att installeras i utvalda lägenheter, i en tredjedel av lägenheterna, på Ormingeringen 1 – 16. Aktuella lägenheter aviseras i brevlådan.

Bakgrunden är energibesparing, givaren är en permanent installation, den är helt
underhållsfri och ingen borrning i vägg kommer krävas.

Jobbet görs av ett företag som heter ERAB.

Eventuella frågor ställs till: info.brfsmaragden@gmail.com