Skadedjur

Upptäcker du skadedjur ska du anmäla det till Nomor. Föreningens fastighetsförsäkring finns hos Trygg-Hansa.