Felanmälan

HSB Stockholm har hand om vår fastighetsskötsel.

Felanmälan online: felanmalan.hsb.se

Felanmälan till Servicecenter:
Via telefon: 010-442 11 00
Vardagar 08:00-16:30

Du kan följa ditt ärende via HSB-portalen: www.hsb.se/stockholm

Jour: 08 – 695 00 00

Byte av huvudsäkring
Kontakta någon först styrelsen som har nyckel till proppskåpet i entrén. Ring endast i nödfall till jourmontör för proppbyte såsom sena kvällar och nätter, det kostar ca. 3 000 kr.

Jourmontör
Förvissa dig om att det är absolut nödvändigt innan du ringer till Jourmontör. Skulle det visa sig i efterhand att jourmontör inte behövdes kan du själv få betala kostnaden.

Visningar: 4108