Lägenhetsförråd

Varje lägenhet har ett externt lägenhetsförråd.

I punkthusen ligger det på samma våning som lägenheten.

I tågvagnarna hittar du dem i källaren. Förrådet kan finnas under ett annat hus än där lägenheten finns.

Föremål ska förvaras inne i förråden. Föremål som placerats utanför förrådet rensas löpande bort och kastas, utan föregående avisering.