Pantförskrivningar – ej i samband med överlåtelse

Pantförskrivningar skickas till:
Brf Smaragden
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Pantföreskrivningen skrivs på, registreras och skickas tillbaka till banken.