Valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp inom bostadsrättsföreningen, vilken har som mål att förbereda val av styrelsemedlemmar och revisor.

Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsstämman.

Vill du sitta i styrelsen eller föreslå någon? Kontakta valberedningen.

namnrollormingeringentelefon
Lena NöjdSammankallande22076 712 04 01
Tony Lindberg25 A
Sofia Good25 A

Visits: 0