Toaletter

I toaletter får endast kiss, bajs och toalettpapper kastas.

Stopp orsakat av andra föremål, till exempel hushållspapper eller doftblock, kommer att debiteras den boende.