Källsortering – sophantering

Sorteringsguide

Sophämtningskostnaderna är betydande. Föreningen debiteras straffavgifter varje gång något ligger på fel plats eller kartonger inte är brutna.

Matavfallsåtervinning
Matavfall är sådant som blir över när du har lagat mat eller ätit och kan vara både tillagat och rått. Skal, ben, kärnor, kaffesump och äggskal är exempel på oundvikligt matavfall. Övrigt matavfall såsom matrester och mögligt bröd eller frukt är exempel på onödigt matavfall, eller matsvinn. Matsvinn är alltså sådant som under rätt omständigheter hade kunnat undvikas.

Vid Ormingeringen 1-6 finns kärlen mitt emot sophuset. Vid Ormingeringen 11-12 finns kärlen vid parkeringen. Vid Ormingeringen 18-22 på parkeringen samt utanför sophuset vid Ormingeringen 26-27. Rulla ihop påsen innan du slänger den.
Läs mer

Nya påsar kan du hämta här eller i det röda huset vid utan dörr vid Ormingeringen 22.

Källsortering
I Brf Smaragden har vi 3 sophus som är inredda för källsortering. Dessa finns vid Ormingeringen 1-7, 18-22 samt på kortsidan av Ormingeringen 26.

Här finns separata behållare för metall, kartong, wellpapp, hårdplast samt pappersförpackningar. Titta på anslagen var du skall lägga respektive sopor.
OBS! Kartonger skall givetvis inte ställas hela och uppfällda i soprummet. Ett TV-emballage fyller hela vagnkorgen.

De cellplastbitar som finns i många emballage skall placeras i grovsoprummet.

Elsopor
Allt med sladd och/eller batteri ska sorteras som elavfall. Varje kilo nytillverkad elutrustning ger upphov till i genomsnitt 24 kg klimatgaser. Ju mer elutrustning och elavfall vi förlorar genom att inte återanvända utrustningen eller återvinna materialet, desto mer jungfruliga material måste brytas ur jordskorpan. Brytningen påverkar landskapsbilden och kräver användning av både energi, vatten och kemikalier, vilket i sin tur ger utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten. På så sätt utgör även lagring av gamla elprylar som inte längre används i hemmen ett problem.

Vi har ett separat rum för elsopor vid Ormingeringen 8. Och i grovsoprummet vid Ormingeringen 26. Vi sorterar lampor och lysrör i särskilda behållare. Här finns även batteriholkar för alla typer av batterier.

Ej återvinningbart
Vi har också 2 rum för ej återvinningsbart, Ormingeringen 8 samt 26.
I grovsoprummen får du inte ställa byggavfall (kommunal förordning), typ väggdelar, golvmaterial eller badkar.

Restavfall (fd hushållssopor)

Restavfall är det avfall som du lägger i soppåsen, och som blir kvar efter att du sorterat ut matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall, textilier och förpackningar.

Vid Ormingeringen 1-6 finns kärlen mitt emot sophuset. Vid Ormingeringen 11-12 finns kärlen vid parkeringen. Vid Ormingeringen 18-22 på parkeringen samt utanför sophuset vid Ormingeringen 26-27. Knyt alltid åt påsen med hushållssopor.

Brott mot dessa föreskrifter kan polisanmälas!

Detsamma gäller om boende lånar ut sin låsbricka till personer utanför föreningen för att dessa skall kunna avyttra sina sopor hos oss!

Grovsoprummen är öppna 06:00 till 22:00.

Byggavfall tas emot av Suez vid Kovikstippen.
Sopor från fritidshus får inte lämnas i föreningens soprum/tunnor.

Soprum
Miljöfarligt avfall
I våra soprum får du inte heller ställa målarburkar, bildelar, bilbatterier, flaskor med olika lösningsmedel etc. Dessa lämnar du enkelt och avgiftsfritt hos Boo återvinningscentral.
Eller till Nacka kommuns mobila insamling av farligt avfall. Här kan du läsa mer om insamlingen samt hitta turlistan:
Mobil insamling av farligt avfall

Glas
Insamling av ofärgat och färgat glas finns på flera platser inom Brf Smaragdens område. Ormingeringen 8, 22 (bredvid lekplatsen) samt 26-27.

Visningar: 2538