Parkering

Det finns fyra parkeringsmöjligheter; P-tillstånd för obokad plats utomhus, egen plats med motorvärmare utomhus, egen plats med laddare för elbil utomhus samt egen plats i kallgarage med motorvärmare.

Föreningen har fattat beslut om att ingen får ha mer än två parkeringstillstånd/garageplatser per lägenhet och max 1 plats med elstolpe/elbilsladdare eller i garage.

P-tillstånd för obokad plats 100:-/månad. (150:- från 1 januari 2023). Obokad plats betyder att man inte har en egen plats utan man får parkera där det finns en ledig plats, i mån av plats, på någon av föreningens 3 parkeringsområden. (se nedan var de finns)

PÅ PROV får man parkera på gästparkeringarna, utan att betala, om man har ett p-tillstånd för obokad plats, mellan 23:00 – 07:00. Detta gör vi alltså på prov för att se hur det fungerar.

På varje parkeringsområde finns parkeringsplatser med elstolpe för motorvärmare som kan hyras för 200:-/månad, avtalsperioden är årsvis. (250:- från 1 januari 2023)

På varje parkeringsområde finns laddare för elbil . Platserna kostar 400:-/månad att hyra. (500:- från 1 januari 2023). Utöver det tillkommer kostnad för förbrukad el + 25 öre/kWh +75:-/månad som faktureras av företaget Opigo som installerat laddarna.

75:-/månad + 25 öre/kWh är avgift till Opigo för service, reparationer och uppgraderingar i framtiden. Föreningen betalar ingen avgift till Opigo.

Nedanför Ormingeringen 1-6 finns även ett parkeringsgarage med burar runt varje plats. Garageplats med motorvärmare kostar 400:-/månad, avtalsperioden är även här årsvis. (500:- från 1 januari 2024).

Vill du ställa dig i kö till garage- eller plats med elstolpe?

Kö till plats i garage eller plats med motorvärmare:
Gå in på www.hsb.se, logga in med bank-id och under Mina sidor/Min bostad/Mina köer – där kan du ställa dig i kön. OBS! Är du nyinflyttad kan du ställa dig i kön först på tillträdesdagen.

Kö till plats laddplats för elbil:
Skicka ett mail till:
parkering.brfsmaragden@gmail.com 

Köstatus. Minst två års kötid till garage eller elstolpe. Ingen kö till plats med laddare för elbil.

För att få ett parkeringstillstånd behöver du lämna in uppgifter om bilen enligt nedan:
• Äger du din bil – mejla registreringsnumret
• Privatleasar du bilen – mejla kopia på avtalet
• Har du tjänstebil – mejla kopia på avtalet
• Tar du hem din arbetsgivares bil – mejla kopia på intyg från din
arbetsgivare att du måste ta hem bilen

Frågor kring parkering – mejla till parkering.brfsmaragden@gmail.com.
Har du inte tillgång till mail: kontakta Georgios Katsikiotis, 070 – 431 90 51.

Brf Smaragden har tre stora parkeringsområden:
Ormingeringen 1-14, Ormingeringen 18-22 och Ormingeringen 24-31. Infart från Ormingeringen till alla parkeringsområden.

Parkering på gårdarna är inte tillåtet, man får köra in för att lasta av/i bilen eller hämta/lämna personer därefter ska bilen omedelbart köras ut.

Karta1
Klicka för större bild

Besöksparkering

Besöksparkeringar finns på samtliga parkeringsområden.

På besöksparkeringarna ska bara besökare parkera. Parkeringstillståndet gäller inte för besöksparkeringarna.
Vill man ändå parkera där får man betala den aktuella avgiften i  P-automaten. Eller betala P-böter.

Instruktion till motorvärmare »
Villkor för parkeringstillstånd för fria platser 2022 >>
Avtalsvillkor för upplåtelse av parkeringsplats med elstolpe 2022 >>

Aimo park

Har någon parkerat på din förhyrda plats eller parkerat inne på gården? Ring Aimo park – 077-196 90 00.