Bostadsrättsförsäkring

VIKTIGT!! Teckna bostadsrättstillägg!! VIKTIGT!!
Bostadsrättstillägget täcker de delar i bostadsrätten som du själv ansvarar för. Du ansvarar själv för att teckna försäkringen.