Bastu

Föreningens bastu hittar du i källaren under tvättstugan på Ormingeringen 15.

Att basta är gratis men du behöver en nyckel till bastulokalen. Den kvitterar du ut mot den deposition på 400 kr (som kommer på avgiftsavin).

Porten öppnar du med din nyckelbricka.

Kontakta nyckelansvarig om du vill börja basta.

Visningar: 2859