Överlåtelser

Överlåtelser
Överlåtelser hanteras av HSB Stockholm.

Mäklare kan få ett eget inlogg till HSB portal för hantering av överlåtelsen.

Har du ingen inloggning kontakta HSBs Kund- och medlemsservice, 010-442 11 00.

Kontaktperson i styrelsen är Yvonne Borg, 0706433053.

Föreningen genomför an avflyttningssyn. Den bokas av föreningens förvaltare med säljaren då vi fått överlåtelsehandlingarna.

Räkna med 1 månads handläggningstid.