Köpa lägenhet

Frågor och svar vid köp av bostadsrätt i Brf Smaragden

1. Hur många lägenheter finns det i föreningen?
384 st

2. Finns det hyresrätter i föreningen?
Nej

3 .Vem sköter ekonomisk och teknisk förvaltning?
Ekonomisk förvaltning sköts av HSB Stockholm.
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel sköts av HSB Stockholm.

4. Till vem skickas köpeavtal och ansökan om medlemskap föreningen?
Mäklare använder sig av HSB Stockholms portal.

5. Vad innebär det att brf Smaragden är en HSB-förening?
Det innebär att föreningen är medlem i HSB Stockholm och att alla som förvärvar en bostadsrätt i brf Smaragden måste vara medlemmar i HSB Stockholm.
Läs mer »

6. Tar föreningen ut överlåtelseavgift/pantsättningsavgift?
Ja, avgifterna tas ut av köparen.

7. Accepterar föreningen juridisk person som ägare?
Nej

8. Har föreningen några krav på hur ägarförhållandena ska se ut?
Ja, endast boende i lägenheten får äga den.

9. Får inflyttning ske på tillträdesdagen om medlemskapet inte beviljats?
Nej, inflyttning i lägenhet får inte ske före det att medlemskap beviljats.

10. Vilken sorts uppvärmning har föreningen?
Fjärrvärme.

11. Har föreningen kabel-TV?
Ja, vi har Tele2s Bas HD-paket . Läs mer »

12. Finns det bredband?
Ja, bredbandsanslutning från Stockholms stadsnät ingår i månadsavgiften. Router köper du själv. Läs mer >>

13. Finns det garage att hyra för de som bor i föreningen?
Ja, vi har 42 st garage, i dagsläget är samtliga uthyrda.
Du ställer dig i HSBs digitala kö om du vill ha en plats, www.hsb.se.

14. Finns det parkeringsplatser att hyra för de som bor i föreningen?
Ja, det finns 124 st p-platser med elstolpar.

Även elstolparna bokas hos trafik- och parkeringsansvarig. Utöver garage, plats med elbilsladdning och p-platser med elstolpe finns det ett antal fria P-platser som de boende får disponera i mån av plats. För att få parkera i garage, på förhyrd P-plats och på så kallad fri P-plats behövs ett parkeringstillstånd. Skicka ett mail till parkering.brfsmaragden@gmail.com

Parkeringstillståndet får du genom att kontakta parkering.brfsmaragden@gmail.com i föreningen. Ingen bostadsrättsinnehavare får ha fler än 2 st P-tillstånd.

15. Finns det möjlighet att hyra plats i MC-förråd?
Ja det finns 12 st platser att hyra för MC/mopeder. Samtliga platser är idag uthyrda men det finns en kölista hos föreningens trafik- och parkeringsansvarige. Skicka ett mail till parkering.brfsmaragden@gmail.com

Besök: 3641