Styrelsen och ansvarområden

Kontakta vänligen styrelsen i första hand via e-mail.

Frågor kring parkering – mejla till parkering.brfsmaragden@gmail.com.

Frågor om nycklar – mejla till nycklar.brfsmaragden@gmail.com

Övriga frågor: mejla till info.brfsmaragden@gmail.com

Felanmälan >

rollnamntelefonadress/
Ormingeringen
ansvars-områden
OrdförandeYvonne Borg070 643 30 5322Fastighet, hemsida, information,
överlåtelser
KassörNatalie Kols070 677 22 412Ekonomi
LedamotMai Eklind070 745 37 551Utemiljö
LedamotStefan Nyberg070 928 07 372Nycklar
LedamotGöran Edholm070 478 08 752Källsortering
LedamotGeorgios Katsikiotos070 431 90 5110 AParkering
LedamotKenneth Sjöstrand072 310 91 1910 DSekreterare
HSB-ledamotAnnika Holmberg070 749 21 32