Andrahandsupplåtelse

Föreningens policy för andrahandsupplåtelse (andrahandsuthyrningar) är att följa Hyresnämndens praxis samt HSB´s riktlinjer.

Läs mer om andrahandsuthyrning på HSBs hemsida »

För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten.

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningens således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand.

Ansökan ska göras i god tid före uthyrningen. Blanketten “Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand” ska vara fullständigt ifylld. Blanketten lämnas i föreningens brevlåda vid tvättstugan Ormingeringen 15. Eller mailas till: info.brfsmaragden@gmail.com

Föreningen tar ut en avgift om 2 000:- för handläggningen.

Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand »
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand »
Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrätt i andra hand »

Har du frågor om andrahandsuthyrning, kontakta:
info.brfsmaragden@gmail.com

Visningar: 3193