Post- och fakturaadress

Felanmälan >>

Postadress
Brf Smaragden
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Fakturaadress
Brf Smaragden
Ref 99-2157-000
FE 391
838 73 FRÖSÖN 

Pdf fakturor kan mejlas till faktura.stockholm@hsb.se

Men det är VIKTIGT att det faktureringsadressen står själva fakturan så att den hamnar hos rätt förening:

Mailet får innehålla flera filer, men varje fil får bara innehålla en faktura. Eventuella bilagor till fakturan måste dock ligga i samma fil som fakturan för att kunna kopplas till fakturan. Formatet på filen måste vara PDF eller TIF(F).


Organisationsnummer: 714000-1848


Styrelsen och ansvarsområden

Visningar: 12516