Parkering

Det finns fyra parkeringsmöjligheter; P-tillstånd för obokad plats, egen plats med motorvärmare, egen plats med laddare för elbil samt egen plats i garage med motorvärmare.

P-tillstånd för obokad plats 100:-/månad. Obokad plats betyder att man inte har en egen plats utan man får parkera där det finns en ledig plats.

På varje parkeringsområde finns parkeringsplatser med elstolpe för motorvärmare som kan hyras för 200:-/månad, avtalsperioden är årsvis.

Plats med laddare för elbil finns vid Ormingeringen 8 samt 24. Platserna kostar 400:-/månad att hyra. Utöver det tillkommer kostnad för förbrukad el + 25 öre/kWh +75:-/månad som faktureras av företaget Opigo som installerat laddarna.

75:-/månad + 25 öre/kWh är avgift till Opigo för service, reparationer och uppgraderingar i framtiden. Föreningen betalar ingen avgift till Opigo.

Nedanför Ormingeringen 1-6 finns även ett parkeringsgarage med burar runt varje plats. Garageplats med motorvärmare kostar 400:-/månad, avtalsperioden är även här årsvis.

Föreningen har fattat beslut om att ingen får ha mer än två parkeringstillstånd/garageplatser per lägenhet och max 1 plats med elstolpe/elbilsladdare på parkeringarna vid 18-22 och 25-30.

Köstatus september 2020. Minst tre års kötid till garage eller elstolpe vid Ormingeringen 25-30. Mindre än ett års kötid till elstolpe vid Ormingeringen 18-22. Lediga platser finns vid Ormingeringen 1-13 att börja hyra omgående.
(uppskattade kötider är baserat på historik).

Brf Smaragden har tre stora parkeringsområden:
Ormingeringen 1-14, Ormingeringen 18-22 och Ormingeringen 24-31. Infart från Ormingeringen till alla parkeringsområden.

Vid vändplanen Ormingeringen 12 finns 4 p-platser för boende – under snöfri säsong. Ytan används för att knuffa ned snö i diket under vinterhalvåret.

Parkering på gårdarna är inte tillåtet, man får köra in för att lasta av/i bilen eller hämta/lämna personer därefter ska bilen omedelbart köras ut.

Karta1
Klicka för större bild

Besöksparkering

Besöksparkeringar finns på samtliga parkeringsområden.

På besöksparkeringarna ska bara besökare parkera. Parkeringstillståndet gäller inte för besöksparkeringarna.
Vill man ändå parkera där får man betala den aktuella avgiften i  P-automaten. Eller betala P-böter.

Frågor kring parkering eller vill du ställa dig i kö till garage- eller plats med elstolpe?

Skicka ett mail till:
parkering.brfsmaragden@gmail.com

Har du inte tillgång till mail: kontakta Georgios Katsikiotis, 070 – 431 90 51.

Instruktion till motorvärmare »
Avtalsvillkor för fria platser 2019 »
Avtalsvillkor för upplåtelse av parkeringsplats med elstolpe för motorvärmare 2019 »

Aimo park

Har någon parkerat på din förhyrda plats eller parkerat inne på gården? Ring Aimo park – 077-196 90 00.