För mäklare och banker

Överlåtelser mailas till:
overlatelser.brfsmaragden@gmail.com

Överlåtelseprocessen hanteras av föreningens förvaltare på HSB. Föreningen genomför en avflyttningssyn. Den bokas med säljaren då vi fått överlåtelsehandlingarna.

Räkna med 1 månads handläggningstid.

Utdrag ur lägenhetsregistret eller frågor kring panter
Simpleko:
018-66 01 94, telefontid måndag-fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00, eller rbfast.brf@riksbyggen.se

Kontaktperson i styrelsen
Yvonne Borg, 0706433053.