För mäklare och banker

Överlåtelser mailas till:
overlatelser.brfsmaragden@gmail.com

Överlåtelseprocessen hanteras av föreningens förvaltare på HSB. Föreningen genomför en avflyttningssyn. Den bokas med säljaren då vi fått överlåtelsehandlingarna.

Räkna med 1 månads handläggningstid.

Utdrag ur lägenhetsregistret Simpleko:
För mäklare

HSB
Då föreningen är en HSB-förening krävs medlemskap i HSB Stockholm för bostadsrättsinnehavaren. Läs mer

Kontaktperson i styrelsen
Yvonne Borg, 0706433053.