Grävarbete vid baksidan Ormingeringen 14 a

Med start 8 januari kommer grävarbete påbörjas vid baksidan av Ormingeringen 14a. Takrännorna ansluts till dagvattnet för att undvika att vattnet blir stående vid omfattande regn.

Arbetet beräknas pågå under ett par veckor.