Grävarbete vid baksidan Ormingeringen 14 a

Med start 8 januari kommer grävarbete påbörjas vid baksidan av Ormingeringen 14a. Takrännorna ansluts till dagvattnet för att undvika att vattnet blir stående vid omfattande regn.

Arbetet beräknas pågå under ett par veckor.

Besök: 281