Mobil insamling av farligt avfall i mars

Fyra gånger per år, i mars, maj, september och november, kan du lämna ditt farliga avfall och smått elavfall till en mobil miljöstation som stannar på särskilda platser enligt en turlista.

Det här kan du lämna:

  • Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
  • Produkter med kvicksilver, t.ex. febertermometer
  • Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta och penseltvätt
  • Rengöringsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och polish
  • Färg-, lack- och limrester
  • Ljuskällor; glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Små batterier
  • Smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek), t.ex. trasiga klockor, leksaker och mobiltelefoner.

Större elavfall lämnar du till en återvinningscentral.

Turlista mobil insamling »