Grävarbete vid baksidan Ormingeringen 10c och 29a

Grävarbeten vid baksidan Ormingeringen 10 c samt 29a. Stuprören ska anslutas till dagvattenledningar i marken så att regnvatten inte står kvar.

Visningar: 327