Relining av avloppsstammar

Arbetet med att relina de s.k. servisledningarna (rör från husen till kommunens ledningar) har startat, arbetet beräknas att pågå till maj 2020.

Företaget som ska göra jobbet heter Röranalys. De har alltid legitimation och s.k. ID06 (standard på byggarbetsplatser) som de gärna visar upp vid förfrågan.

Inga direkta störningar i boendet eller vattenavstängningar är planerade. Om
vattnet vid något tillfälle måste stängas av kommer det att aviseras i aktuell
port.

Relina innebär att man gjuter ett nytt rör på insidan av det gamla, då slipper
man gräva upp rören.

Visningar: 317