Rasering av kraftledning

Kraftledningen på Krokhöjdssidan av Ormingeringen kommer att rivas med start juli 2020. Det kommer att medföra buller från fordon och grävmaskiner samt att framkomligheten kan komma att begränsas.

Visningar: 305