Föryngring av rabatterna vid Ormingeringen 31a samt 31b-c

På måndag 31 augusti kommer arbete att föryngra rabatterna vid 31a – till höger om porten mot gångvägen samt mellan 31b och 31c, mot gångvägen, att påbörjas.

Befintliga växter kommer att ersättas med nya.

Har du planterat växter du vill behålla behöver du själv gräva upp dem och ta hand om dem.

Visningar: 275