Underhållsarbetet på bredbandsanslutningen 7 oktober

Stockholms Stadsnät kommer att göra ett underhållsarbete på en fiberförbindelse
som kommer påverka ert bredband.

Underhållsarbetet kommer att utföras 10.00-12.00 den 7 oktober.

Arbetet innebär inte ett långt avbrott under hela tidsintervallen utan ett kort avbrott på några minuter för era boenden!

Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Visningar: 112