Ny entreprenör för hämtning av avfall

Från 1 januari tar företaget Avfallskonsulten över hämtning av pappersförpackningar/wellpapp, plast&metall, tidningar samt färgat och ofärgat glas.

Bakgrunden till byte av entreprenör är att PreZero inte skött uppdraget tidigare trots många klagomål från föreningen samt möten med representanter för företaget.