Avstängt internet tisdag 1 februari från 11:00

Detta gäller Ormingeringen 2, 4, 6 samt 18.

Problemet med internet kunde inte lösas 24 januari. Nu görs en ny felsökning och då man vill laga felet när det upptäcks kan man inte i förväg meddela hur lång tid det tar.

Du som sitter hemma och jobbar eller av annan anledning behöver internet kan få tillgång till en av förenings-lokalerna.

Kontakta i så fall: info.brfsmaragden@gmail.com senast 31 januari kl 20:00.

Styrelsen

Visningar: 48