Höjning av månadsavgifterna

Månadsavgifterna kommer att höjas med 3% från 1 juli 2022. Bakgrunden
är stigande kostnader, ett fortsatt behov av underhåll samt att ränteläget
förändrats. Senast avgifterna höjdes var 1 juli 2019.

Visits: 119