Avisering av avgift för parkeringsplats

HSB har missat att lägga in höjningen för obokad plats från 100:- till 125 :- för första kvartalet.

Höjningen kommer retroaktivt på kvartal 2´s avier

Besök: 0