Sandsopning på parkeringarna 25 april

Parkeringarna sandsopas 25 april från 08:00 – 17:00.

Vi ber alla flytta sina bilar så att det går att sopa överallt.

Gratis parkering finns på infartsparkeringarna vid Skarpövägen.

Visningar: 0