Förbesiktning av Ormingeringen 18, 25a, 25b och 22 inför sprängningsarbeten

Samtliga boende på dessa adresser kommer att aviseras enligt nedan:

I samband med förläggning av högspänningskablar längs med Ormingeringen kommer Otera Ratel AB att utföra vibrationsalstrande markarbeten i form av sprängningsarbeten.

Syftet med besiktningen är att kolla fastigheternas status före arbetena påbörjas, så för man protokoll för att sedan jämföra när arbetena är klara sedan.

KMP Konsult AB har fått i uppdrag att utföra besiktning före och efter dessa arbeten.

Besiktningen tar cirka 15 minuter.

Vår besiktningspersonal kommer att identifiera sig med företagets ID-kort vid besiktningstillfället.

För att kunna utföra vårt arbete behöver vi tillträde till er bostad.

Besiktningen äger rum:
torsdag den 14 mars 2019 inom tiden 07:30-15:00.

För eventuell tidsbokning inom ovan angivna tid och/eller frågor gällande besiktningen, var vänlig kontakta oss via e-post alternativt telefon under kontorstid 07:30-16:30.

Jonna Brick
E-post: jonna.brick@kmpkonsult.se
Telefon: 0700-94 17 83

Visits: 263