Boendeparkeringen vid Ormingeringen 18-22

Grävarbetet drar ut på tiden på grund av mycket sprängningsarbete.

Under en period kommer utfarten att flyttas ca 10 meter för att det ska grävas förbi ordinarie infart – planerat att börja gälla 8 maj.

Visningar: 295