Höjda månadsavgifter

Månadsavgifterna kommer att höjas med 3% från 1 juli 2019. Bakgrunden är stigande kostnader, ett fortsatt behov av underhåll samt att ränteläget förändrats. Senast avgifterna höjdes var 1 juli 2014.