BRF Smaragden

– den hållbara bostadsrättsföreningen

BRF Smaragden

Specifikationer på elen har fallit bort på avgiftsavierna

Förbrukningsspecifikation och elpris har fallit bort på avgiftsavierna för oktober-december. De belopp som har aviserats är dock korrekta.

Vad behöver boende göra?

Eftersom beloppen på avin stämmer kan boende betala sina avier som vanligt. Om boende önskar ta del av sin specifikation, kontaktar hen HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice via Kontakta HSB Stockholm.

Visningar: 47